Museum Het Bolwerk in IJzendijke

De grensstreek van Zeeland en Vlaanderen kent een boeiende geschiedenis.
Bij internationale conflicten ligt het gebied regelmatig in de frontlinie.
Restanten van deze oorlogen zijn tot op de dag van vandaag aan weerszijden van de Vlaams/Zeeuwse grens in het landschap terug te vinden. Museum Het Bolwerk laat zien hoe de bewoners van de streek zich door de eeuwen heen tegen uiteenlopende vijanden hebben verdedigd.
Het verhaal begint bij het Romeinse castellum in Aardenburg en eindigt bij de bunkers van de Tweede Wereldoorlog.
Het zwaartepunt van de collectie ligt op de periode van de Tachtigjarige Oorlog met zijn forten, schansen en versterkte steden, bekend onder de naam Staats-Spaanse Linies.
Inmiddels hebben de resterende forten en schansen hun militaire functie verloren en zijn ze getransformeerd tot prachtige natuurgebieden waar zeldzame dieren en planten goed gedijen.

In 2024 staan twee mannen in de schijnwerpers die een speciale band met de regio hebben:
Alexander Farnese, hertog van Parma  (1545–1592) en markies Ambrogio Spinola (1569–1630).
De militaire campagnes van deze Italiaanse legeraanvoerders in dienst van de Spaanse kroon, hebben de grensstreek blijvend getekend.

 

Na een bezoek aan Museum Het Bolwerk kijkt u met andere ogen naar het grensgebied!

Zien we u binnenkort bij ons in het museum?