Stichting Het Bolwerk

Museum Het Bolwerk in IJzendijke wordt gedragen door een bestuur, vaste medewerkers en een groep enthousiaste vrijwilligers.


Bestuur
Annie de Lijzer, voorzitter
Ineke Boer, secretaris
Maja Audenaerde, penningmeester
Koen Willems
Frans Brouwers
Rineke Reijnders

Medewerker
Monique de Vriend
Lilian Bos

 

Stichting Museum het Bolwerk in IJzendijke is het museum van de Staats-Spaanse Linies. Geografisch gezien ligt IJzendijke in

West Zeeuws-Vlaanderen op 5 km afstand van de Belgische grens. Zeeuws-Vlaanderen deelt een groot deel van haar geschiedenis met de provincies Oost- en West Vlaanderen en Antwerpen in België.

De Staats-Spaanse Linies liggen in de streek ten zuiden van de Westerschelde met als zuidgrens de lijn van Knokke-Heist in het westen via Brugge en Gent naar Antwerpen in het oosten. Ten tijde van de 80-jarige oorlog wisselde de grens tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden regelmatig. De Staats-Spaanse Linies liggen voor een deel in Zeeland en voor een deel in Vlaanderen.

 

Museum Het Bolwerk maakt deel uit van de Vereniging Musea West Zeeuws-Vlaanderen, bestaande uit 12 musea. 

Deze vereniging stelt zich ten doel samen het cultureel erfgoed van de streek in de schijnwerpers te zetten. Gedacht wordt aan gezamenlijke PR-campagnes, educatieactiviteiten en vrijwilligersbeleid. Ook willen de musea als collectief aanvragen bij grotere subsidieverstrekkende instanties indienen.

Naast Museum Het Bolwerk behoren onder meer ook het Cultuurforum in Aardenburg, Museum Het Belfort in Sluis, het Visserijmuseum in Breskens, Museumhuis 1912 in Nieuwvliet, Landbouwmuseum Het Klinket in Schoondijke, de Vuurtoren Breskens,

Groede podium, Grote Kerk Groede en Het Vlaemsche Erfgoed in Groede tot de vereniging.

Museum Het Bolwerk werkt ook samen met zijn Vlaamse partners. Met de Stad Damme (B) organiseerde het museum in de afgelopen jaren een tweetal wisseltentoonstellingen over cartografie en vestingbouw. In 2019 participeerde het museum in de viering van 75 jaar bevrijding in nauwe samenwerking met het For Freedom Museum in Ramskapelle (B).

Sinds 2023 is de maquette van de ontploffing van de vrachtwagen gevuld met Nitroglycerine  in oktober 1944 op de boerderij van de Dobbelaere te bezichtigen.

Het pand waarin Museum Het Bolwerk is gehuisvest in het vroegere gouverneursgebouw.

De belangrijkste klanten zijn individuele bezoekers, maar ook bezoeken van schoolklassen uit Nederland en België en seniorenclubs vinden regelmatig plaats.

Museum Het Bolwerk is opgenomen in het register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Museum Het Bolwerk is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI-2023

Jaarrekening 2023

 

Privacy-beleid

Ethische Code voor Musea

Beleidsplan Stichting Museum Het Bolwerk 2023

 

Governance Code Cultuur

Nevenfuncties en rooster van aftreden bestuursleden 

Profielen bestuursleden