Stichting Het Bolwerk

Museum Het Bolwerk in IJzendijke wordt gedragen door een bestuur, vaste medewerkers en een groep enthousiaste vrijwilligers.


Bestuur
Annie de Lijzer, voorzitter
Jeannine van Damme, secretaris
Maja Audenaerde, penningmeester
Koen Willems
Ineke Boer
Frans Brouwers
Rineke Reijnders

Medewerkers
Monique de Vriend
Sigrid Steijaert

 

Vrijwilligers
Museum Het Bolwerk is trots op haar vrijwilligers, want zonder hun inzet zou het organiseren van veel museumactiviteiten een bijna onmogelijke opgave zijn. Wilt u ook deel uit maken van de groep vrijwilligers die bestuur en medewerkers ondersteunt bij onder meer workshops, lezingen en buitenactiviteiten? Dan horen wij graag van u.

Meer informatie kunt u krijgen via 0117-301200 of museuminfo@zeelandnet.nl of spring eens binnen. De koffie staat klaar!

Museum Het Bolwerk is opgenomen in het register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Museum Het Bolwerk is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI-2022

Jaarrekening 2022

 

Privacy-beleid

Ethische Code voor Musea

Beleidsplan Stichting Museum Het Bolwerk 2023

 

Governance Code Cultuur

Nevenfuncties en rooster aftreden bestuursleden

Profielen bestuursleden