Lezingen: 

Vrijdag 27 september 2024   lezing Paul Stockman

 ‘Sterck Water’

Vanaf Retranchement in het westen tot Nieuw-Namen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen kom je overal liniedijken, forten, vestingsteden en resten van dijkdoorstekingen tegen.

Aan de Belgische kant van de grens is het vanaf fort St.-Paulus bij Knokke-Heist tot aan fort Liefkenshoek hetzelfde verhaal.

Omdat een aantal vestingwerken regelmatig van eigenaar wisselde wordt heel dit stelsel aangeduid als de Staat-Spaanse Linies.

Nergens in Europa tref je een compleet vestinglandschap op die schaal uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) als in Zeeuws-Vlaanderen en de aangrenzende Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen.

De lezing bestaat uit twee gedeeltes. Eerst komt een inleiding, gevolgd door het strategische landschap (de inundaties), de band met Spanje (waarom vochten wij tegen Spanje), het Oud-Nederlands stelsel (welke vorm hadden de vestingwerken) en hoe de forten en linies gebouwd werden.

Ook wordt uitleg gegeven over de manier van vechten en de wapens waarmee werd gevochten.

Na de pauze komen de verschillende linies aan beide kanten van de grens aan de orde.

 

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 25 september 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier


Vrijdag 25 oktober 2024   lezing Jan Kuipers                                                        

‘Vrouwen tijdens de Opstand’

Wat hebben vrouwelijke ketters, beeldenstormsters, vluchtende nonnen, marketentsters en krijgshaftige burgervrouwen met elkaar gemeen in de late zestiende eeuw? Zij waren ‘Vrouwen tijdens de Opstand’, die deze verwarrende decennia van ontberingen en nietsontziend geweld elk op eigen wijze doormaakten. Het handelen van de grote edelen en de leiders gedurende de Opstand berustte op een actieve, veelkleurige laag van ‘gewone’ mannen en vrouwen die helemaal niet zo gewoon bleken. Spanjaarden, Engelsen en andere buitenlanders waren het er over eens dat vrouwen in de Nederlanden van de zestiende eeuw sowieso zelfstandiger opereerden dan hun seksegenoten elders.

De lezing met PowerPointpresentatie voert ons langs een gevarieerd staal van dergelijke vrouwen, binnen en buiten Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Ook wordt er vergeleken met voorbeelden uit een iets latere periode. Wat hadden Catharine Rose en Maaiken in den Hert van het Sluise Amazonenlegertje in 1587 gemeen met de Aardenburgse heldin Margaretha Sandra van bijna een eeuw later, en waarin verschilden ze? ‘Echt nep’, het thema van de Maand van de Geschiedenis, blijkt zeker van toepassing. Want sommige heldinnen kregen bij het nageslacht een legendarische status, waarbij feit en fictie nog maar moeilijk waren te onderscheiden.

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 23 oktober 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier


Vrijdag 29 november 2024 lezing Rinus Willemsen

 

Biervliet, het oudste Staatse fort in onze streek.

In 1573 verschenen de Watergeuzen in Biervliet en spoedig daarna veranderde de stad

in een vesting. Rinus Willemsen vertelt er deze avond alles over.

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 27 november 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier


Aanmeldformulier lezingen


Workshops:


LEGOMIDDAG woensdag 14 augustus 2024

BOUW JE EIGEN FORT VAN LEGO

Kinderen kunnen in de LEGO-kamer op de zolder van het museum met LEGO-blokjes een vesting bouwen.

 

Prijs: € 4,50.
Tijd: 14:00 – 15:30 uur.
Leeftijd: kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Aanmelden vóór 12 augustus via museuminfo@zeelandnet.nl of tijdens de openingsuren van het museum via 0117-301200 of via onderstaand formulier.