Lezingen: 


vrijdag 23 februari 2024 lezing Mevrouw Carolina Lenarduzzi

 

'Katholiek in de Republiek: de belevingswereld van Nederlandse katholieken in de periode 1570-1750

 Vrijwel meteen na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog werden de katholieken door de protestantse machthebbers als tweederangsburgers naar de marge van de samenleving verbannen en werden hun rituelen en symbolen tot 'paapse afgoderij' gedegradeerd. Aan de hand van persoonlijke geschriften laat historica Carolina Lenarduzzi zien hoe zij er op inventieve wijze toch in slaagden om hun geloof en cultuur levend te houden, zowel in de privésfeer als in het publieke domein.'

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 21 februari 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier.


Vrijdag 22 maart 2024   lezing Tim Piceu 

Vrijbuiters en quaetdoenders. Terreur op het platteland (eind 16e eeuw)  

 

Eind zestiende eeuw stonden de Lage Landen in brand. Ook Vlaanderen en Zeeland werden meegezogen in de burgeroorlog tussen katholieke aanhangers van de Spaanse koning Filips II en gereformeerde opstandelingen. De Spaanse herovering van Brugge, Gent en Antwerpen (1584-5) bracht de rust niet terug. Vanuit Zeeuwse en Vlaamse kustplaatsen trokken groepen vrijbuiters tot diep in Vlaanderen om er te plunderen en te brandschatten. Hoe organiseerden deze vrijbuiters zich? Zagen ze zich als vrijheidsstrijders of waren het ordinaire rovers? Hoe stelde de Vlaamse bevolking zich teweer tegen hun kwelduivels?

Wat vermochten Alexander Farnese en Ambrogio Spinola, twee van de grootste veldheren van hun tijd, tegen deze ongrijpbare vijand?

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 20 maart 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier.


Vrijdag 26 april 2024 lezing   Prof.dr.ir. Piet Lombaerde

SPINOLA EN MAURITS: TWEE GEWIEKSTE KRIJGSHEREN IN CONFRONTATIE

 Tijdens het eerste kwart van de zeventiende eeuw waren de beide Nederlanden regelmatig in conflict met elkaar. De grenzen werden verlegd en frontiersteden werden belegerd. Twee antagonisten stonden regelmatig tegenover elkaar in dit strijdtoneel: prins Maurits van Nassau, stadhouder van de Noordelijke Nederlanden, en markies Ambrogio Spinola, legeraanvoerder van de Spaanse Nederlanden. In deze lezing worden een aantal van hun confrontaties tijdens verschillende belegeringen van grenssteden zoals Sluis, Lingen, Bergen op Zoom, Groenlo, Breda e.a. behandeld en wordt gezocht naar hun eigen benadering op het gebied van strategie, logistiek en verdediging. Hoewel zij heel wat overeenkomsten vertoonden in oorlogsvoering, toch kunnen enkele merkwaardige verschilpunten worden teruggevonden. Daarop wordt verder ingegaan.   

 

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 24 april 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier.


Vrijdag 24 mei 2024 lezing Marc Buise

Een kennismaking met militaire inundaties in Noord-Vlaanderen

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 22 mei 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier.

 

 

Aanmeldformulier lezingen


Workshops:

 

LEGOMIDDAG Maandag 12 februari

BOUW JE EIGEN FORT VAN LEGO

Kinderen kunnen in de LEGO-kamer op de zolder van het museum met LEGO-blokjes een vesting bouwen.

Tijdens deze middag worden filmopnames gemaakt voor RTV Scheldemond. Geef ook even aan of je op de film mag.

Prijs: € 4,50.
Tijd: 14:00 – 15:30 uur.
Leeftijd: kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Aanmelden vóór 10 februari via museuminfo@zeelandnet.nl of tijdens de openingsuren van het museum via 0117-301200 of via onderstaand formulier.