Lezingen: Vrijdag 24 mei 2024 lezing Marc Buise

Een kennismaking met militaire inundaties in Noord-Vlaanderen

Marc Buise neemt ons mee in de wereld van de militaire inundaties in de polderstreek tussen Antwerpen en Blankenberge aan de Noordzeekust.

Wat zijn militaire inundaties? Waarom waren ze nodig? Om wat voor oppervlakten ging het? Hoe zat het met de infrastructuur? Wie waren er allemaal bij betrokken? Wat waren de gevolgen? En, toch ook  belangrijk, voldeden ze aan de doelstellingen? Kortom heel wat vragen. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal op al deze vragen nader worden ingegaan en wordt tevens de onderlinge relatie tussen de militair en het landschap belicht. Hoe stuurde het landschap de militaire activiteiten, maar ook hoe de militair ingreep op het landschap om het naar zijn hand te zetten?

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 22 mei 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier.


Vrijdag 28 juni 2024 De proza poëzie groep apropos 

De Zeeuws-Vlaamse Schrijfgroep Apropos verovert Het Bolwerk!

  

Verhalen, sonnetten, liedteksten, limericks, haiku’s, ja zelfs een spannende detective schreven leden van dit illuster gezelschap. De afgelopen drie jaar zweepten zij elkaar tijdens de maandelijkse bijeenkomsten op om het beste uit hun literair kunnen te halen. En met resultaat.

Apropos treedt nu voor het eerst als groep naar buiten.

Een kleine, maar prachtige selectie uit het werk van de dichters en schrijvers wordt over het voetlicht gebracht. 

Bekroonde dichters Bert Deben, Johan Meesters en Willem van Vliet,  schrijvers Joyce Wouters en Laurine Vandepitte,

en andere leden van de groep lezen voor uit eigen werk met bijdragen over onder meer de invloed van het water

op Zeeuws-Vlaanderen tot het liefdesleven van Prins Maurits. 

 

Voor een traan, een lach en zelfs een vleugje erotiek, reserveer tijdig!

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 26 juni 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier


Vrijdag 27 september 2024   lezing Paul Stockman

 ‘Sterck Water’

Vanaf Retranchement in het westen tot Nieuw-Namen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen kom je overal liniedijken, forten, vestingsteden en resten van dijkdoorstekingen tegen.

Aan de Belgische kant van de grens is het vanaf fort St.-Paulus bij Knokke-Heist tot aan fort Liefkenshoek hetzelfde verhaal.

Omdat een aantal vestingwerken regelmatig van eigenaar wisselde wordt heel dit stelsel aangeduid als de Staat-Spaanse Linies.

Nergens in Europa tref je een compleet vestinglandschap op die schaal uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) als in Zeeuws-Vlaanderen en de aangrenzende Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen.

De lezing bestaat uit twee gedeeltes. Eerst komt een inleiding, gevolgd door het strategische landschap (de inundaties), de band met Spanje (waarom vochten wij tegen Spanje), het Oud-Nederlands stelsel (welke vorm hadden de vestingwerken) en hoe de forten en linies gebouwd werden.

Ook wordt uitleg gegeven over de manier van vechten en de wapens waarmee werd gevochten.

Na de pauze komen de verschillende linies aan beide kanten van de grens aan de orde.

 

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 25 september 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier


Vrijdag 25 oktober 2024   lezing Jan Kuiper                                                         

‘Vrouwen tijdens de Opstand’

Wat hebben vrouwelijke ketters, beeldenstormsters, vluchtende nonnen, marketentsters die met de troepen meereisden en krijgshaftige burgervrouwen met elkaar gemeen in de late zestiende eeuw? Zij waren ‘Vrouwen tijdens de Opstand’, die deze verwarrende decennia van ontberingen en nietsontziend geweld elk op eigen wijze doormaakten.

Het handelen van de grote edelen en de leiders gedurende de Opstand, die veel weghad van een burgeroorlog, berustte op een actieve, veelkleurige laag van ‘gewone’ mannen en vrouwen die helemaal niet zo gewoon bleken. Spanjaarden, Engelsen en andere buitenlanders waren het er over eens dat vrouwen in de Nederlanden van de zestiende eeuw sowieso zelfstandiger opereerden dan hun seksegenoten elders.

De lezing met PowerPoint presentatie voert ons langs een gevarieerd staal van dergelijke vrouwen, binnen en buiten het huidige Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Ook wordt er vergeleken met voorbeelden uit een iets latere periode. Wat hadden Catharine Rose en Maaiken in den Hert van het Sluise Amazonenlegertje in 1587 gemeen met de Aardenburgse heldin Margaretha Sandra van bijna een eeuw later, en waarin verschilden ze?

 

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 23 oktober 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier


Vrijdag 29 november 2024 lezing Rinus Willemsen

 

Biervliet, het oudste Staatse fort in onze streek.

In 1573 verschenen de Watergeuzen in Biervliet en spoedig daarna veranderde de stad

in een vesting. Rinus Willemsen vertelt er deze avond alles over.

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 27 november 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200 of aanmelden via onderstaand formulier


Aanmeldformulier lezingen


Workshops:

Fotografie   woensdag 19 juni 

verwacht 

 

 

Prijs: 6,50
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Leeftijd: voor kinderen van groep 6 t/m groep 8
Aanmelden vóór 17 juni 2024 via museuminfo@zeelandnet.nl 
of tijdens de openingsuren van het museum via 0117-301200 of via onderstaand formulier.

 


LEGOMIDDAG Woensdag 10 juli

BOUW JE EIGEN FORT VAN LEGO

Kinderen kunnen in de LEGO-kamer op de zolder van het museum met LEGO-blokjes een vesting bouwen.

 

Prijs: € 4,50.
Tijd: 14:00 – 15:30 uur.
Leeftijd: kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Aanmelden vóór 20 april via museuminfo@zeelandnet.nl of tijdens de openingsuren van het museum via 0117-301200 of via onderstaand formulier.