Lezingen


15 december 2023 lezing door Dhr. Robert van Dierendonck

 

'Water als wapen'.
Verdronken dorpen en andere nederzettingen als gevolg van Staatse inundaties in de Tachtigjarige oorlog: de archeologische resten

 

In 1584 waren de Spaanse troepen uit het grootste deel van Zeeland met inbegrip van de Westerschelde verjaagd.
De Staatsen hebben dan nog voet aan de grond in Sluis, Biervliet en Terneuzen, maar komen sterk onder druk te staan van Alexander Farnese en zijn troepen.
Om de Spaanse opmars te frustreren besluiten de Staatsen het wapen van het water in te zetten door zowel zee- als binnendijken te doorsteken en sluizen te vernielen. Daardoor komen grote delen van het latere Zeeuws-Vlaanderen langdurig onder water te staan.

 

Naast het beoogde militaire doel hebben deze militaire inundaties ook gevolgen voor de bevolking van de geïnundeerde gebieden: dorpen en nederzettingen moeten worden verlaten en een aantal daarvan wordt door de langdurige effecten van het uitblijven van waterbeheersing niet meer voor bewoning in gebruik genomen.
In de lezing wordt ingegaan op de archeologische resten die bekend zijn van door deze inundaties verdronken plaatsen in Zeeuws Vlaanderen.

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 13 december 2023
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200vrijdag 23 februari 2024 lezing Mevrouw Carolina Lenarduzzi

 

'Katholiek in de Republiek: de belevingswereld van Nederlandse katholieken in de periode 1570-1750

 Vrijwel meteen na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog werden de katholieken door de protestantse machthebbers als tweederangsburgers naar de marge van de samenleving verbannen en werden hun rituelen en symbolen tot 'paapse afgoderij' gedegradeerd. Aan de hand van persoonlijke geschriften laat historica Carolina Lenarduzzi zien hoe zij er op inventieve wijze toch in slaagden om hun geloof en cultuur levend te houden, zowel in de privésfeer als in het publieke domein.'

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 21 februari 2024
museuminfo@zeelandnet.nl

0117-301200


Workshops

 

LEGOMORGEN

woensdagmorgen 27 december 2023 

Bouw je eigen fort van LEGO

LEGO-activiteit

 

Er staat een bouwmorgen op de planning! Kinderen van 4 t/m 10 jaar kunnen tussen 10:30 en 12:00 uur in de LEGO-kamer op de zolder van het museum met LEGO-blokjes een vesting bouwen.

 

Prijs: € 4,50.
Tijd: 10:30 – 12:00 uur.
Leeftijd: kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Aanmelden vóór 23 december 2023 via museuminfo@zeelandnet.nl of tijdens de openingsuren van het museum via 0117-301200

LEGOMORGEN

woensdagmorgen 3 januari 2024

Bouw je eigen fort van LEGO

LEGO-activiteit

 

Er staat een bouwmorgen op de planning! Kinderen van 4 t/m 10 jaar kunnen tussen 10:30 en 12:00 uur in de LEGO-kamer op de zolder van het museum met LEGO-blokjes een vesting bouwen.

 

Prijs: € 4,50.
Tijd: 10:30 – 12:00 uur.
Leeftijd: kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Aanmelden vóór 31 december 2023 via museuminfo@zeelandnet.nl of tijdens de openingsuren van het museum via 0117-301200